Bogdan Živanović – biografija

 

Bogdan Živanović rođen je 1981. u Beogradu. Osnovnu i srednju muzičku školu „Vatroslav

Lisinski” završio je u klasi profesora Ivana Bokora. Osnovne studije za kontrabas završio je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, u klasi mr Srđana Stošića, a master i specijalističke studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi dr Slobodana Gerića. Pohađao je masterklase kod dr Miltona Maskiadria, Ruslana Lutčika, Jozefa Niderhamera, Jiržija Hudeca, Alberta Boćinija i drugih. Osvajao je najviše nagrade na solističkim i takmičenjima kamerne muzike. Dobitnik je Austrijske ISA stipendije 2013. godine. Predaje kontrabas u MŠ „Vatroslav Lisinski”.

Comments

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

six + 13 =

Copyright © 2017
Design byLicej