Rezultati takmičenja duvačkih instrumenata

  DUVAČKI INSTRUMENTI , utorak, 28.02.2017. II razred OMŠ  1.    Mihajlo Drobnjak, truba – I-3 nagrada (96 poena)   MŠ „Vatroslav Lisinski”, Beograd kl. Uroš Pekmezović kl. sar. Jovanka Ristić Tot 2.    Sofija Despić, oboa –  I-6  nagrada (92 poena)  MŠ „Vatroslav Lisinski”, Beograd kl. Milana Zinajić kl. sar. Veroslava Rančić 3.    Milica

Copyright © 2017
Design byLicej