Prijava za takmičenje

  Rok za prijavljivanje je 10. februar 2017. MOLIMO DA PRIJAVU POPUNITE ČITKO ŠTAMPANIM SLOVIMA Donacije se uplaćuju na račun: 840-1294666-10 OMŠ – 3000 dinara, SMŠ – 3500 dinara Prijave za takmičenje možete dostaviti poštom, lično ili na e-mail adresu: takmicenje.mslisinski@gmail.com. Prijavu za takmičenje možete preuzeti ovde: Prijava-solisti   PRIJAVA   Ime i prezime takmičara:

Propozicije takmičenja za violinu, violu i violončelo

Za sve razrede: slobodan program, dve ili više kompozicija po slobodnom izboru. I razred OMŠ: trajanje programa do 3 minuta II razred OMŠ: trajanje programa do 5 minuta III razred OMŠ: trajanje programa do 7 minuta IV razred OMŠ: trajanje programa do 9 minuta V razred OMŠ: trajanje programa do 11 minuta VI razred OMŠ:

Propozicije za kontrabas

Svi učenici OMŠ: dve kompozicije po slobodnom izboru. I razred OMŠ: vreme trajanja programa – do 3 minuta II razred OMŠ: vreme trajanja programa – do 5 minuta III razred OMŠ: vreme trajanja programa – do 7 minuta IV razred OMŠ: vreme trajanja programa – do 9 minuta I razred SMŠ: dve ili više kompozicija

Prijavite se!

Gudački instrumenti nastupiće 2. marta (takmičari od prvog do petog razreda OMŠ) i 3. marta (takmičari šestog razreda OMŠ i svih razreda SMŠ) 2017. godine. Raspored nastupa biće objavljen kada se završi prijavljivanje takmičara za Memorijal. Prijave za takmičenje možete dostaviti poštom, lično ili na e-mail adresu: takmicenje.mslisinski@gmail.com.

Copyright © 2017
Design byLicej