Prijava za takmičenje

  Rok za prijavljivanje je 10. februar 2017. MOLIMO DA PRIJAVU POPUNITE ČITKO ŠTAMPANIM SLOVIMA Donaciije se uplaćuju na račun: 840-1294666-10 Donacija iznosi 3500 dinara. Prijavu možete preuzeti ovde: Prijava, kamerni ansambli Prijave za takmičenje možete dostaviti poštom, lično ili na e-mail adresu: takmicenje.mslisinski@gmail.com.     Naziv ansambla:       Imena i prezimena članova:

Propozicije za takmičenje kamernih sastava

  Za sve kategorije: slobodan program, dve ili više kompozicija po slobodnom izboru. Kategorija se određuje prema najstarijem članu ansambla. Prva kategorija – trajanje programa do 6 minuta: učenici prvog, drugog i trećeg razreda šestogodišnje škole; učenici prvog i drugog razreda četvorogodišnje škole; učenici prvog razreda dvogodišnje škole. Druga kategorija – trajanje programa do 12

Copyright © 2017
Design byLicej