Prijava za takmičenje

  Rok za prijavljivanje je 10. februar 2017. MOLIMO DA PRIJAVU POPUNITE ČITKO ŠTAMPANIM SLOVIMA Donacije se uplaćuju na račun: 840-1294666-10 OMŠ – 3000 dinara, SMŠ – 3500 dinara Prijave za takmičenje možete dostaviti poštom, lično ili na e-mail adresu: takmicenje.mslisinski@gmail.com. Prijavu za takmičenje možete preuzeti ovde: Prijava-solisti   PRIJAVA   Ime i prezime takmičara:

Propozicije za takmičenje solo pevača

  I razred OMŠ: 1 vokaliza, 1 arija starog majstora II razred OMŠ: 1 arija starog majstora, 1 solo pesma po slobodnom izboru I razred SMŠ: 1 arija starog majstora, 1 solo pesma zapadnog autora 19. veka (lied), 1 solo pesma slovenskog ili jugoslovenskog autora II razred SMŠ: 1 arija starog majstora, 1 solo pesma

Copyright © 2017
Design byLicej