Историја

У години оснивања, школу је уписало 68 ученика који су похађали наставу клавира, хармонике и харфе. За директора је именован Душан Протић, професор солфеђа, који је школу успешно водио пуних тридесет година (1953-83). Током првe три деценије рада школа је стекла углед и поштовање, развијајући се у школу која води рачуна о ученицима, професорима и локалној заједници. У том периоду, у матичној школи на Бановом брду и издвојеним одељењима на општини Чукарица (насеља Жарково и Железник), Обреновац и Лазаревац, број ученика је порастао до 450!

Почетком седамдесетих година отвара се и нови одсек школе за дувачке инструменте који подразумева наставу флауте, трубе и тромбона, а уводи се и настава виолончела. Поводом 25 година рада школе, на локацији матичне школе, изграђена је нова зграда са шест учионица, чији је простор, у том тренутку, био довољан за функционисање комплетне наставе.

Одлуком Министарства просвете 2000. године школа добија и статус средње музичке школе, када започиње нови период развоја. У раду се осетио полет који је резултирао подизањем укупног извођачког и педагошког нивоа рада. У периоду од 2004. до 2007. почео је озбиљан рад на доградњи школе из сопствених средстава и средстава ђачког самодоприноса. Године 2006. делимично су завршени радови на доградњи две учионице и нове концертне сале, а током лета и на делу сутерена где су саграђене још две учионице и нови простор за библиотеку и архиву. Овим проширењем знатно су се поправили просторни услови рада, како у броју учионица, тако и у квалитету простора. Највећи значај за рад школе и презентацију рада ученика и професора има нова концертна сала са 90 места – простран и светао простор за све врсте концертне делатности школе, од интерних и јавних часова, концерата најмлађих, годишњих, солистичких или матурских испита средњошколаца.