ПРОПОЗИЦИЈЕ
24. Меморијала
„Душан Протић”,
1–13. март 2024.

Такмичарске дисциплине

24. Меморијал „Душан Протић” биће одржан у периоду од 1. до 13. марта 2024. године. По први пут организујемо и такмичење у такмичарској дисциплини удараљке. Следи распоред свих такмичарских дисциплина:

1. март: гитара
2. март: виолина, виола, виолончело — 6. разред ОМШ и сви разреди СМШ
3. март: харфа
4. март: виолина, виола, виолончело — од 1. до 5. разреда ОМШ
5. март: контрабас
6. март: клавир — од 1. до 5. разреда ОМШ
7. март: удараљке
8. март: соло певање
9. март: дрвени дувачки инструменти — флаута, кларинет, саксофон, обоа, фагот
10. март: камерна музика
11. март: клавир — 6. разред ОМШ и сви разреди СМШ
12. март: лимени дувачки инструменти — труба, тромбон, хорна, туба
13. март: хармоника

Датум одржавања такмичења у такмичарским дисциплинама упоредни клавир и клавир ТО биће накнадно објављен. Концерт лауреата биће одржан 13. марта 2024. у поподневним часовима.

propozicije-main-5

ПРОПОЗИЦИЈЕ
24. Меморијала
„Душан Протић”

ГИТАРА

1. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све разреде: слободан програм, две или више композиција по слободном избору. Програм се изводи напамет у целости.

Трајање пограма:

1. разред ОМШ: до 3 минута
2. разред ОМШ: до 5 минута
3. разред ОМШ: до 7 минута
4. разред ОМШ: до 9 минута
5. разред ОМШ: до 11 минута
6. разред ОМШ: до 13 минута
1. разред СМШ: до 15 минута
2. разред СМШ: до 18 минута
3. и 4. разред СМШ: до 22 минута

ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО

2. и 4. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све разреде: слободан програм, две или више композиција по слободном избору. Програм се изводи напамет у целости.

Трајање пограма:

1. разред ОМШ: до 3 минута
2. разред ОМШ: до 5 минута
3. разред ОМШ: до 7 минута
4. разред ОМШ: до 9 минута
5. разред ОМШ: до 11 минута
6. разред ОМШ: до 13 минута
1. разред СМШ: до 15 минута
2. разред СМШ: до 18 минута
3. и 4. разред СМШ: до 22 минута

ХАРФА

3. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све разреде: слободан програм, две или више композиција по слободном избору. Програм се изводи напамет у целости.

Трајање пограма:

1. разред ОМШ: до 3 минута
2. разред ОМШ: до 5 минута
3. разред ОМШ: до 7 минута
4. разред ОМШ: до 9 минута
5. разред ОМШ: до 11 минута
6. разред ОМШ: до 13 минута
1. разред СМШ: до 15 минута
2. разред СМШ: до 18 минута
3. и 4. разред СМШ: до 22 минута

КОНТРАБАС

5. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

Сви ученици ОМШ: две композиције по слободном избору. Програм се изводи напамет у целости.

Трајање пограма:

1. разред ОМШ: до 3 минута
2. разред ОМШ: до 5 минута
3. разред ОМШ: до 7 минута
4. разред ОМШ: до 9 минута

Ученици СМШ:

Програм се изводи напамет у целости.

1. разред СМШ: два контрастирајућа става преткласичне сонате и комад по слободном избору.
Трајање програма: до 12 минута.
2. разред СМШ: два контрастирајућа става преткласичне сонате и комад по слободном избору.
Трајање програма: до 15 минута.
3. разред СМШ: I став или II и III став концерта и комад по слободном избору.
Трајање програма: до 18 минута.
4. разред СМШ: I став или II и III став концерта и комад по слободном избору, или два става из свите Баха или Фрибеа.
Трајање програма: до 20 минута

КЛАВИР

6. и 11. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све разреде: слободан програм, две или више композиција по слободном избору. Програм се изводи напамет у целости.

Трајање пограма:

1. разред ОМШ: до 3 минута
2. разред ОМШ: до 5 минута
3. разред ОМШ: до 7 минута
4. разред ОМШ: до 9 минута
5. разред ОМШ: до 11 минута
6. разред ОМШ: до 13 минута
1. разред СМШ: до 15 минута
2. разред СМШ: до 18 минута
3. и 4. разред СМШ: до 22 минута

УДАРАЉКЕ

7. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

Пропозиције ће бити накнадно објављене.

За све разреде: слободан програм, две или више композиција по слободном избору. Програм се изводи напамет у целости.

Трајање пограма:

1. разред ОМШ: до 3 минута
2. разред ОМШ: до 5 минута
3. разред ОМШ: до 7 минута
4. разред ОМШ: до 9 минута
5. разред ОМШ: до 11 минута
6. разред ОМШ: до 13 минута
1. разред СМШ: до 15 минута
2. разред СМШ: до 18 минута
3. и 4. разред СМШ: до 22 минута

СОЛО ПЕВАЊЕ

8. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

Програм се изводи напамет у целости.

1. разред ОМШ
      Женски и мушки гласови: 1 вокализа без текста, 1 вокализа с текстом
2. разред ОМШ
     • Женски и мушки гласови: 1 вокализа, 1 арија старог мајстора
3. разред ОМШ
     • Женски и мушки гласови: 1 арија старог мајстора, 1 соло песма по слободном избору
4. разред ОМШ
     • Женски и мушки гласови: 1 арија старог мајстора, 2 соло песме по слободном избору
1. разред СМШ
     • Женски и мушки гласови: 1 арија старог мајстора, 1 соло песма класичара или романтичара, 1 соло песма српског или словенског аутора
2. разред СМШ
     • Женски и мушки гласови: 1 арија старог мајстора, 1 соло песма аутора XIX века, 1 соло песма по слободном избору
3. разред СМШ
     • Женски и мушки гласови: 1 арија старог мајстора, 1 соло песма по слободном избору, 1 арија из опере или оперете
4. разред СМШ
     • Женски и мушки гласови: 1 арија старог мајстора, 2 соло песме по слободном избору, 1 арија из опере или оперете

ДРВЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ: ФЛАУТА, ОБОА, КЛАРИНЕТ, ФАГОТ, САКСОФОН

9. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све разреде: слободан програм, две или више композиција по слободном избору. Најмање једна композиција се изводи напамет.

Трајање пограма:
  1. разред ОМШ: до 3 минута
  2. разред ОМШ: до 5 минута
  3. разред ОМШ: до 7 минута
  4. разред ОМШ: до 9 минута
  5. разред ОМШ: до 11 минута
  6. разред ОМШ: до 13 минута
  7. 1 и 2. разред СМШ: до 15 минута
  8. 3 и 4. разред СМШ: до 20 минута

КАМЕРНИ АНСАМБЛИ

10. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све категорије: слободан програм, две или више композиција по слободном избору. Припадност одређеној категорији одређује се према годишту најстаријег члана ансамбла.

Трајање пограма:

Прва категорија – трајање програма до 6 минута
      ученици 1, 2. и 3. разреда шестогодишње школе
      ученици 1. и 2. разреда четворогодишње школе
Друга категорија – трајање програма до 12 минута
      ученици 4, 5. и 6. разреда шестогодишње школе
•     ученици 3. и 4. разреда четворогодишње школе
Трећа категорија – трајање програма до 18 минута
      ученици 1. и 2. разреда средње музичке школе
Четврта категорија – трајање програма до 22 минута
      ученици 3. и 4. разреда средње музичке школе

klavir-memorijal-1

УПОРЕДНИ КЛАВИР

Датум одржавања такмичења у такмичарским дисциплинама упоредни клавир и клавир ТО биће накнадно објављен.

5. март 2023.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све разреде: најмање две композиције различитог карактера и епохе. Програм се изводи напамет у целости.

Трајање пограма:

1. и 2. разред ОМШ: до 6 минута
3. и 4. разред ОМШ: до 8 минута

1. и 2. разред СМШ: до 6 минута
3. и 4. разред СМШ: до 8 минута

КЛАВИР ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК „А ПРОГРАМ”

Датум одржавања такмичења у такмичарским дисциплинама упоредни клавир и клавир ТО биће накнадно објављен.

5. март 2023.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све разреде: најмање две композиције различитог карактера и епохе. Програм се изводи напамет у целости.

Трајање пограма:

1. и 2. разред СМШ: до 8 минута
3. и 4. разред СМШ: до 10 минута

КЛАВИР ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК „Б ПРОГРАМ”

Датум одржавања такмичења у такмичарским дисциплинама упоредни клавир и клавир ТО биће накнадно објављен.

5. март 2023.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све разреде: најмање две композиције различитог карактера и епохе. Програм се изводи напамет у целости.

Трајање пограма:

1. разред СМШ: до 5 минута
2. разред СМШ: до 7 минута
3. и 4. разред СМШ: до 10 минута

ЛИМЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ: ХОРНА, ТРУБА, ТРОМБОН, ТУБА

12. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све разреде: слободан програм, две или више композиција по слободном избору. Најмање једна композиција се изводи напамет.

Трајање пограма:

1. разред ОМШ: до 3 минута
2. разред ОМШ: до 5 минута
3. разред ОМШ: до 7 минута
4. разред ОМШ: до 9 минута
5. разред ОМШ: до 11 минута
6. разред ОМШ: до 13 минута
1. и 2. разред СМШ: до 15 минута
3. и 4. разред СМШ: до 20 минута

ХАРМОНИКА

13. март 2024.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

За све разреде: слободан програм, две или више композиција по слободном избору. Програм се изводи напамет у целости.

Трајање пограма:

1. разред ОМШ: до 3 минута
2. разред ОМШ: до 5 минута
3. разред ОМШ: до 7 минута
4. разред ОМШ: до 9 минута
5. разред ОМШ: до 11 минута
6. разред ОМШ: до 13 минута
1. разред СМШ: до 15 минута
2. разред СМШ: до 18 минута
3. и 4. разред СМШ: до 22 минута

Пријаве

Пријаве за Такмичење

Пријаве за Такмичење достављају се искључиво електронским путем, према упутствима објављеним на интернет презентацији Школе и Такмичења.

www.lisinski.edu.rs
www.memorijal.lisinski.edu.rs

За учешће на Такмичењу уплаћује се донација. Висина донације за солисте износи 3000 динара.

Висина донације за камерне ансамбле износи 1000 динара по члану ансамбла.

Рачун за уплату донације: 840-1294666-10. У случају да такмичар из било ког разлога одустане од учешћа на такмичењу, уплаћена донација се не враћа.

Правилник такмичења
Меморијал
„Душан Протић”

Правилник

Кликните како бисте прегледали правилник.

Меморијал
„Душан Протић”

Сазнајте више.

Пријава

Сазнајте више кликом на пријаву.

Жири

Сазнајте више кликом на жири.

Резултати

Сазнајте више кликом на Резултате.

Scroll to Top